تعليم وتربيت

تعليم وتربيت

(۲۱صفحه ورد)

يكي از اهداف مهم آموزش و پرورش در هر جامعه ايجاد سازگاري بين فرد و جامعه بوده و لازمه تحقق اين هدف دستيابي به شناختي كامل از انسان و آگاهي از چگونگي شكل گيري شخصيت و عوامل تاثيرگذار بر آن مي‌باشد. نيل به اهداف فوق مستلزم وجود تشكيلاتي است كه بتواند با مطالعه مستمر عوامل تاثيرگذار برفرآيند آموزش به شناسايي نقاط ضعف پرداخته و راه كارهاي عملي ومنطقي ارائه نمايد. باتوجه به اهميت و نقش تحقيقات در ارتقاء سطح كيفي فعاليت ها، كشورهاي ديگر از مدت هاي مديد به اين مهم پي برده و اقدامات مفيد و ارزنده‌اي را به منظور تقويت اين بخش انجام داده‌اند به طوري كه امروز ما شاهد به ثمر رسيدن آن اقدامات در زمينه هاي مختلف مي‌باشيم. خوشبختانه مسؤولين آموزش و پرورش كشور نيز از يك دهه قبل به ضرورت وجود چنين تشكيلاتي در نظام تعليم و تربيت پي برده كه در پي حمايت هاي وزير وقت، پژوهشكده تعليم وتربيت وزارت و به دنبال آن شوراي تحقيقات استان‌ها شكل گرفت.

با توسعه وتقويت امرتحقيق و تشكيل شوراي تحقيقات استانها تا كنون قريب به ۲۰۱۶ تحقيق در سطح كشور به مرحله اجرا درآمده به گونه‌اي كه مي‌توان گفت بسياري از تصميم گيري هاي كلان درعرصه آموزش و پرورش براساس تحقيقات و پژوهش‌ها اتخاذ گرديده است.

با تاسيس استان گلستان و تفكيك آن از استان مازندران بخش تحقيقات نيز همانند ساير بخش‌ها و كارشناسي‌ها دراستان تشكيل و فعاليت خود را با يك نيرو به عنوان كارشناس مسؤول تحقيقات آغاز نمود به طوري كه پس ازگذشت چهارسال بيش از۶۰ عنوان تحقيق در سطح استان و كشور (طرح هاي ملي) را به مرحله اجرا درآورد. با عنايت به فعاليت هاي انجام شده و تثبيت جايگاه تحقيقات در نزد كارشناسان استان و بواسطه حمايت هاي بي دريغ رييس محترم سازمان و مساعدت ديگر عزيزان پست كارشناس مسؤولي تحقيقات به گروه تحقيقات و پژوهش ارتقاء يافته و به دنبال آن ساختمان جديد پژوهشكده تعليم و تربيت استان احداث و در دوم اسفند ماه هشتاد با حضور جناب آقاي اسماعيلي رييس اسبق پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت افتتاح و در اختيارعلاقه مندان به امرتحقيق و پژوهش قرارگرفت.

……………………………

…………………………..

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0