تدوین مهندسی ارزش برای بهبود طراحی پروژه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت زاهدان

عنوان پروپوزال: تدوین مهندسی ارزش برای بهبود طراحی پروژه پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت زاهدان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

مهندسی ارزش عبارت است از بکارگیری نظام مند روش های مشخص، خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک محصول یا خدمت در طول عمر آن است (آرتور، ۱۳۸۲). هدف مهندسی ارزش ، کنترل مجموع هزینه ها در زمینه محصول و خدمات در طول عمر پروژه با حفظ کیفیت است .رویکرد کارکردگرای مهندسی ارزش ، سرعت بالای به نتیجه رسیدن آن و راه حلهای اجرایی که ارایه میکند ، از وجوه تمایز آن در مقایسه با دیگر تکنیک ها و روش های مهندسی است . یکی دیگر از رمزهای موفقیت مهندسی ارزش ، انجام کار تیمی است . تیمی که با هدف مشترک و تخصص های مختلف کارکرد های یک پروژه یا محصول را بررسی می کنند و آنها را خلاقانه بهبود می بخشند تا جایگزین کم هزینه تر و بهتر برای آنها حاصل شود..

……

مرور منابع:

رضوی و همکاران (۱۳۹۰) دستاوردهای مطالعه مهندسی ارزش پست فرهنگیان را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در نتایج خود گزارش کردند که تجربه توانیر در استفاده از هیأت ارزیابی مشترک در هر نوع پروژه خود می تواند به انتقال تجارب و تکنولوژی ها بین پروژه ها کمک کند. همچنن آنها بیان کردند که تجربه مطالعه مهندسی ارزش پست فرهنگیان علی رغم برخی از گمان های اولیه در خصوص تیپ بودن اینگونه پروژه ها و عدم نیاز به مطالعه ارزش، نشان دهنده این مطلب است که مرز هزینه ای تعیین شده توسط ایران و کشورهای پیشرو در این زمینه به نظر منطقی و اقتصادی است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

سوالات تحقیق:

۱- آیا تجربه اجرای مهندسی ارزش برای بهبود طراحی پست ۶۳/۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت زاهدان اثربخش بوده است ؟

۲ –  چه عواملی درموفقیت طرح موثر بوده است؟

۳- آیا اجرای مهندسی ارزش به کاهش هزینه ها منجر شده است؟

۴- آیا از نظر کیفیت ارائه و تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین صنعتی و خانگی بهبود صورت گرفت؟

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0