تحولات اخیر در مواد مبتنی بر پلی ساکارید به عنوان جاذب در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرارگرفت

Recent developments in polysaccharide-based materials used as adsorbents in wastewater treatment (2017)

تحولات اخیر در مواد مبتنی بر پلی ساکارید به عنوان جاذب در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرارگرفت

توضیحات: ۳۳ صفحه انگلیسی، ۴۲ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

آلودگی شیمیایی آب از طیف گسترده ای از مشتقات سمی، به خصوص در فلزات سنگین، مولکول های آروماتیک و رنگینه، یک مشکل جدی زیست محیطی است چون به صورت بالقوه برای انسان، سمٌی هستند. بنابراین، باید فن آوری هایی که می تواند آلاینده های سمی موجود در فاضلاب را حذف کنند را توسعه دهیم.در میان تمام راه حل های ارائه شده، جذب سطحی ،یکی از محبوب ترین روش ها برای حذف آلاینده ها از فاضلاب است. جذب یک روش انتخابی جمع آوری پساب های صنعتی و ابزاری مفید برای حفاظت از محیط زیست است.به خصوص، جذب سطحی در پلیمرهای طبیعی و مشتقات آنها برای حذف آلاینده ها از آب ،شناخته شده است. افزایش تعداد انتشار در جذب ترکیبات سمی ،توسط پلی ساکارید اصلاح شده نشان می دهد که اخیرا یک علاقه درحال افزایش در ترکیب جاذب جدید کم هزینه در تصفیه فاضلاب وجود دارد.بررسی حاضر، تحولات اخیر در ترکیب جاذب حاوی پلی ساکارید را نشان می دهد، به خصوص ،زیست بسپارها ی اصلاح شده که از کیتین ، کیتوزان، نشاسته و سیکلودکسترین ،مشتق شده اند.پلی ساکارید جدید مبتنی بر مواد ، شرح داده شده و مزایای آنها برای حذف آلاینده ها از فاضلاب، مورد بحث قرار داده شد.هدف اصلی این بررسی ، ارائه اطلاعات اخیر در مورد مهم ترین ویژگی های این مواد پلیمری و نشان دادن مزایای حاصل از استفاده جاذب حاوی زیست بسپارهای اصلاح شده در فاضلاب است .

کلمات کلیدی: پلی ساکاریدها. زیست بسپارها. کیتین. کیتوزان. نشاسته. سیکلودکسترین. شبکه ها. پیوندی – عرضی. پیوند زدن. مواد ترکیبی.جذب. جاذب. آلاینده ها

محتویات مقاله ساینس دایرکت (الزویر)

  1. مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
  2. پلی ساکاریدها. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

۲٫۱٫ ملاحظات عمومی. . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

۲٫۲٫ پلی ساکاریدها و خواص آنها. . . . . . . . . . ………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱

۲٫۳٫ مشتقات پلی ساکارید. . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۲

  1. مواد مبتنی بر پلی ساکارید.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ۴۳

۳٫۱٫ پلی ساکارید پیوندی عرضی نامحلول. . . . . . ……………………………… . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

۳٫۲٫ مواد جاذب هیبرید جدید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰

  1. مکانیسم جذب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . ۵۲
  2. بازسازی، ثبات و تکرارپذیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
  3. بررسی مختصری از جذب آلاینده های مواد مبتنی بر پلی ساکارید. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴

۶٫۱٫ حذف آلاینده هابا دانه های کیتوزان. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ۵۵

۶٫۲٫ نشاسته های پیوندی – عرضی و مشتقات نشاسته مورد استفاده در تصفیه فاضلاب. . . . . . . .. ۵۶

۶٫۳٫ جذب آلاینده در مواد ترکیبی مختلف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ۵۷

  1. مزایا و اشکالاتی ممکن استفاده از مواد مبتنی بر پلی ساکارید برای جذب. . . .. . . .. . . . . . . .. . . ۵۸

۷٫۱٫ مزایای استفاده از مواد طبیعی برای جذب. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۸

۷٫۲٫ برخی از محدودیت در جذب توسط جاذب طبیعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ۶۰

۷٫۳٫ مقایسه مواد حاوی پلی ساکارید با دیگر جاذب های کم هزینه. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ۶۱

  1. نتیجه گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ۶۲

تقدیرنامه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ۶۴

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + پانزده =

0