تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: تحلیلی از چند کشور

The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis (2018)

تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه:  تحلیلی از چند کشور

توضیحات: ۱۷ صفحه انگلیسی، ۳۸ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

نقش یک نظام نظارتی موثر در رشد و توسعه اقتصادی ،توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران در سال های اخیر به طور قابل توجهی به خود جلب کرده است. به طور خاص، ایجاد ساختارهای نظارتی موثر در کشورهای در حال توسعه به سادگی موضوع طراحی فنی از مناسب ترین ابزارهای قانونی نیست ، این امر به کیفیت حمایت از نهادهای و ظرفیتهای نظارتی نیز مرتبط است. این مقاله به بررسی نقش قوانین و مقررات دولت با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی از تاثیر مقررات بر رشد می پردازد. نتایج مبتنی بر دو روش مختلف برآورد، یک ارتباط علیتی قوی بین کیفیت مقررات و عملکرد اقتصادی نشان می دهد. کلیه حقوق این سایت متعلق به الزویر ۲۰۱۸ است

طبقه بندی JEL – C23، I18، ¬ L33 بخش، L51، L98، O38، O50

کلمات کلیدی

رشد اقتصادی، مقررات، نظارت، کشورهای در حال توسعه، موسسات

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 15 =

0