تاثیر فناوری های کسب وکار الکترونیک بر عملکرد عملیاتی: نقش یکپارچگی اطلاعات تولیدی در زنجیره تامین

Impact of eBusiness technologies on operational performance: The role of production information integration in the supply chain (2018)

تاثیر فناوری های کسب وکار الکترونیک بر عملکرد عملیاتی: نقش یکپارچگی اطلاعات تولیدی در زنجیره تامین

توضیحات: ۱۸ صفحه انگلیسی، ۲۲ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

طی دهه های گذشته تحقیق در مورد استراتژی های بکار رفته در شرکت های چندملیتی (MNEs) معطوف به تئوری درونی سازی بوده است. این مقوله با توجه به ابعاد اقتصادی هزینه های مبادلاتی برای تبیین ورود به بازارهای خارجی به سختی قادر به توضیح چگونگی ایجاد و پایداری مزایای رقابتی توسط MNEها می باشد. از این رو در این مقاله به درک چگونگی اثرگذاری تفکر در مورد ماهیت استراتژی بر روی تحقیق در زمینه استراتژی MNEs خواهیم پرداخت. آنالیز محتوای ۱۱۱۶ مقاله انجام شده است. ساختار هوشمندانه و ابعاد دینامیکی تحقیق تا به امروز ارائه شده بدون آنکه ابعاد ساختار کلیدی استراتژی و مدیریت استراتژیک از دست برود. ارتباط بین سرمایه انسانی و دانش عبارت از فاکتورهای است که توضیح در مورد استراتژیهای MNEs و تئوری تکامل مشترک پشتیبانی را تحت الشعاع قرار می دهد. این تئوری یک روش نویدبخش تحقیقاتی تحت حمایت شیوه های RBV و KBV می باشد. وابستگی به متن استراتژی نشان می دهد که زمینه های مختلف نیاز به شیوه های متفاوت دارد. به این روش ابعاد مختلف نگرش را برای تحقیقات آتی با تلفیق مکتب های عمده اندیشه استراتژی برخواهیم شمرد.

کلیدواژه ها: MNE، استراتژی، مروری بر ادبیات، آنالیز محتوا، تئوری ارزیابی و تکامل مشترک

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − ده =

0