تاثیر شایستگی مدیریت زنجیره تامین بر رضایت مشتری و ارزش سهامداران

The influence of supply chain management competency on customer satisfaction and shareholder value (2016)

تاثیر شایستگی مدیریت زنجیره تامین  بر رضایت مشتری و ارزش سهامداران

توضیحات: ۲۰ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف- روابط میان شایستگی مدیریت زنجیره تامین و عملکرد شرکت به طور عملی نشان داده نشده است. این عمدتا بدلیل آن است که شاخص هایی برای کمی سازی تاثیرات SCM وجود ندارد. بر اساس مفهوم مدیریت استراتژیک از گرایش زنجیره تامین به عنوان منبعی از مزیت رقابتی، این مقاله به دنبال آن است تا سه منبع مستقل از داده های دست دوم را بکار برده و تاثیرات شایستگی SCM را بر اساس دو شاخص عملکردی مهم شرکت ها بسنجد: رضایت مشتری و ارزش سهامدار

طراحی/متدولوژی /رویکرد: شایستگی SCM با داده ها از طریق نظرات متخصصان گروه زنجیره تامین گارتنر ارزیابی شده است که مشخص کننده ۲۵ شرکت برتر زنجیره تامین هستند: پایگاه داده شاخص رضایت مشتری و اخیرا شاخص مالی اندازه حرکت ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان شاخص های نتایج استفاده شود.

یافته ها- شرکت هایی که توسط همکاران و متخصصان به عنوان شرکت های با شایستگی SCM شناخته شده اند، سطوح بالایی از رضایت مشتری و ارزش سهامدار را داشته اند که از میانگین صنعتی شان بالاتر بوده است.

محدودیت های تحقیق/کاربردها- شواهد بعدی باید علیت هایی را ثابت کنند که در میان این متغیرها وجود دارد. محدودیتهای مرتبط با استفاده از داده های دست دوم به شرکت های با عملکرد برتر در این تحلیل محدود شده است. با این وجود، همبستگی قوی میان شایستگی SCM و دو شاخص عملکردی شرکت بدست آمد که می تواند به مدیران ارشد و مدیران سایر حوزه های عملیاتی کمک کند تا درک بهتری از مزیت های بالقوه مرتبط با ارتقا شایستگی SCM داشته باشند.

کاربردهای عملی- ارزیابی دو شاخصی که عملکرد SCM برتر را از رقبای آن صنعت متمایز می سازد می تواند به حرفه ای های SCM کمک کند تا تاثیرات شایستگی SCM را روی مدیران غیر زنجیره تامین و مشارکت کنندگان بیرونی زنجیره تامین نیز درک کنند ، یعنی آنهایی که حمایت و همکاری آنان عاملی ضروری برای موفقیت فرایند اقدامات بهبود است.

اصالت/ارزش- علاوه بر یافته های مطالعه، ترکیب ایده های کیفی متخصصان، رضایت مشتریان اصلی و داده های دست دوم عملکرد مالی عددی می تواند نشان دهنده روشهای نوین و اطلاعاتی ات که به مباحثاتی پاسخ می دهند که در آن رویکردهای مختلف می توانند درک جامع تری از SCM داشته باشند

کلید واژه ها: شایستگی مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری، تحلیل ارزش سهامدار، ارزش افزوده اقتصادی، شاخص های مدیریت زنجیره تامین، روش دلفی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 − هفت =

0