تاثیر درآمد هر سهم و گردش وجوه هر سهم بر حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO : یک مطالعۀ تجربی دربارۀ شرکت هایی با شاخص های NYSE و TSX/S&P

The Effect of Earnings Per Share and Cash Flow Per Share on CEO Cash Compensation: An Empirical Study of TSX/S&P And NYSE Indexes Companies (2013)

تاثیر درآمد هر سهم و گردش وجوه هر سهم بر حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO : یک مطالعۀ تجربی دربارۀ شرکت هایی با شاخص های NYSE و TSX/S&P

توضیحات: ۱۰ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

در این مطالعه ، رابطۀ میان حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO ، درآمد هر سهم ( EPS ) و گردش وجوه هر سهم ( CFPS ) در شرکت هایی با شاخص TSX/S&P و NYSE را از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را بررسی نمودیم . با استفاده از روش نمونۀ طبقه ای ، از شاخص های TSX/S&P و NYSE ، مجموعاً دویست و چهل شرکت را انتخاب نمودیم . سوال مورد تحقیق برای این مطالعه عبارت بود از : در میان شرکت هایی با شاخص TSX/S&P و NYSE ، آیا بین حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO ، درآمد هر سهم ( EPS ) و گردش وجوه هر سهم ( CFPS ) ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، شانزده مدل آماری ایجاد گردید . روی هم رفته ، تمامی نتایج آزمایش مشخص نمودند که میان حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO ، درآمد هر سهم ( EPS ) و گردش وجوه هر سهم ( CFPS ) ، یک ارتباط وجود دارد . مشخص گردید که همبستگی های میان دستمزد CEO ، پاداش و درآمد هر سهم ( EPS ) و گردش وجوه هر سهم ( CFPS ) ، نسبت های آمیختۀ ضعیفی دارند . به همین نحو ، مشخص شد که در شرکت های TSX/S&P و NYSE ، تاثیر اندازۀ گروه شرکت ها بر ارتباط های میان حقوق و مزایای نقدی جبران خدمات CEO ، درآمد هر سهم ( EPS ) و گردش وجوه هر سهم ( CFPS ) ، نسبت های آمیختۀ ضعیفی دارد .

کلمات کلیدی : حقوق و مزایای جبران خدمات CEO ، عملکرد تجاری ، گردش های وجوه ، درآمد هر سهم ، بورس اوراق بهادار تورنتو ( TSX/S&P ) . بورس اوراق بهادار نیویورک ( NYSE ) ، اندازۀ شرکت

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + 16 =

0