تابع جریمه با تخفیف گربر-SHIU در مدل ریسک کلاسیک با سیاست تقسیم سود ضربتی

The Gerber–Shiu discounted penalty function in the classical risk model with impulsive dividend policy (2015)

تابع جریمه با تخفیف گربر-SHIU در مدل ریسک کلاسیک با سیاست تقسیم سود ضربتی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − دوازده =

0