تأثیر آموزش الگوی تفکر خلاق (رانکو و چاد) بر سبک های تصمیم گیری مدیران پرستاری

دانلود پروپوزال آماده: تأثیر آموزش الگوی تفکر خلاق (رانکو و چاد) بر سبک های تصمیم گیری مدیران پرستاری

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده مدیریت با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری مدیریت و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

تصمیم گیری فعالیتی اساسی برای مدیریت می باشد. تصمیم گیری مهم ترین، مشکل ترین و پرمخاطره ترین حیطه از شغل پرستاری می باشد. تصمیم گیری اشتباه می تواند مانع از پیشرفت شود و منابع را به هدر بدهدو آسیب یا صدمه را موجب شود و یک حرفه را متأثر سازد. نتیجه اینکه مدیریت همان تصمیم گیری است و مهارت لازم برای مدیر همان مهارت تصمیم گیری است (حیدری و همکاران، ۱۳۹۲).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

برای جبران نقطه ضعف ها و نقائص آموزشی لازم است از مهارتهای خلاقانه حل مسأله بهره جست. این مهارت ها باعث غنای زندگی می شوند زیرا از این مهارت های تفکر می توان در زمینه شغلی موفقیت های بیشتری کسب کرد و می توان به شغل خود، چالش و هیجان بیشتری بخشید. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است و خلاقیت در وهله نخست به عنوان شرط بقا و دوام زندگی تلقی می‌شود خلاقیت قبل از هر چیزی، سازش با تغییر و تحول و همراه شدن با زمان است. خلاقیت فرایندی است که انسان را پویا و زنده نگاه می‌دارد و قادر می‌سازد تا از امکانات پیرامون خود در جهت بقا  و رشد و تکامل استفاده کند، چراکه به‌واسطه خلاقیت است که ذهنی باز و استعدادی شکوفا می‌شود.

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

مقیمیان و امینی (۱۳۹۱) تأثیر بکارگیری الگوی تفکر خلاق رانکو و چاد بر مهارت های مدیریتی دانشجویان پرستاری را مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش به صورت نیمه تجربی با طراحی دو گروه قبل و بعد می باشد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی بر روی ۶۰ نفر از دانشجویان ترم هشتم کارشناسی پرستاری بود. یافته ها نشان داد که در گروه آزمون، میانگین نمرات مهارت های مدیریتی بعد از مداخله نسبت به قبل به طور معناداری افزایش یافت. میانگین نمرات مهارت های مدیریتی در گروه شاهد نیز قبل و بعد از آزمون به طور معناداری افزایش یافت.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه دکتری مدیریت، انجام رساله روانشناسی، انجام پروپوزال دکتری مدیریت.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 5 =

0