بکارگیری فناوری های داده های مرتبط برای داده های دولت باز یونان

Applying Linked Data Technologies to Greek Open Government Data: A Case Study (2018)

بکارگیری فناوری های داده های مرتبط برای داده های دولت باز یونان

توضیحات: ۸ صفحه انگلیسی، ۱۰ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

داده های دولت باز منبع ارزشمندی از اطلاعات است که مورد توجه برخی از دریافت کنندگان مهم قرار گرفته است. با اینحال، این اطلاعات همواره در فرمت خام ارائه نمی شوند، برای مثال پیرو خط مشی های خاص ارائه می شوند و یا همچنان کشف نشده باقی می مانند. هدف از فناوری های داده های مرتبط از سوی دیگر، انتشار داده های وب سایت ها در فرمت های قابل خواندن توسط ماشین هاست (معمولا RDF که از URIS استفاده می کند) تا بتوان آنها را به سایر مجموعه دادههای بیرونی مرتبط ساخت. سایت های دولت یونان توجه کمتری به این جهت گیری داشته است. نمونه موردی اطلاعاتی است که در پرتال های یونان ERMIS و برای ادارات دولتی ارائه شده است که شامل خدماتی است که بر اساس Directive 123/2018/EC ارائه می شوند. در این مقاله ما نمونه موردی را روی کاربرد فناوری های داده های مرتبط در داده های دولت باز یونان بررسی می کنیم که در پرتال دولت یونان ERMIS برای ادارات دولتی قرار دارند. به طور خاص، ما آزمون می کنیم که چگونه این اطلاعات می توانند به داده های مرتبط انتقال داده شوند و به طور مناسبی مرتبط با اطلاعاتی باشند که در سایت های کشورهای اروپی است، ما راهکارهایی نیز ارائه می کنیم.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۵۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × دو =

0