به سمت فهم هوش تجاری

Towards an Understanding of Business Intelligence (2018)

به سمت فهم هوش تجاری

توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۲۱ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

ما با ارائه تشخیص وسیعی از هوش تجاری (BI) در طول ۲۰ سال گذشته،ادبیاتمرتبط با این جنبه از مفهوم مدیریتی را مورد بررسی قرار دادیم. ۱۰۳ مقاله مرتبط با BI را در دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ را تجزیه و تحلیل نمودیم. دریافتیم که BI به عنوان یک فرایند،یک محصول و مجموعه ای از تکنولوژی ها یا ترکیبی از انها تعریف شده است که شامل داده ها، اطلاعات، دانش و تصمیم گیری در ارتباط با فرایندها و تکنولوژی هایی می شود که از آنها حمایت می کند. یافته های ما نشان می دهد که ادبیات بیشتر بر داده ها و اطلاعات تمرکز دارد و کم تر بر دانش و تصمیم گیری متمرکز است. به علاوه در ارتباط با فرایندها مقدار زیای از ادبیات درباره گرداوری و ذخیره داده ها است ولی کم تر مرتبط با تجزیه و تحلیل و استفاده از اطلاعات و دانش بوده و اغلب چیزی عملی درادبیات وجود ندارد. ادبیات تحقیق در اصل بر تکنولوژی ها متمرکز است و نقش تصمیم گیرنده را مورد غفلت قرار می دهد. مقاله را با ارائه تجزیه و تحلیل و تعریف واحدی از BI وتعیین جریان های پژوهش ممکن آتی به پایان می رسانیم.

لغات کلیدی

هوش تجاری، مرور ادبیات، تصمیم گیری، تعریف

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − پنج =

0