بسته بندى محصولات گلخانه اى

بسته بندى محصولات گلخانه اى

( ۱۳صفحه)  pdf

برآوردهزينه هاوتوجيه اقتصادي طرح
۱ محوطه سازي شامل :
رديف عنوان عمليات حجم
عمليات
مبلغ كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري وتسطيح ۲,۵ ۱۵۰
۲ حصاركشي ۸ ۸۰
۳ آسفالت وپياده روسازي ( ۳۰ درصدكل زمين ) ۹ ۳۰
۴ ايجادفضاي سبز ( ۱۵ درصد كل زمين ) ۵ ۱۵
جمع كل ۲۰ ……………………………………………………

…………………………………………………………..

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0