بررسی میزان شیوع ناخن جویدن درکودکان ابتدایی بیرجند

دانلود پروپوزال آماده: بررسی میزان شیوع ناخن جویدن درکودکان ابتدایی بیرجند    

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

دوران كودكي از مهمترين مراحل زندگي است كه در آن شخصيت فرد پايه ريزي مي شود و شكل مي گيرد. اغلب

اختلالات و ناسازگاريهاي رفتاري پس از دوران كودكي، ناشي از كمبود توجه به دوران حساس كودكي و عدم هدايت صحيح در روند رشد و تكامل است. اين بي توجهي منجر به عدم سازش و انطباق با محيط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف براي كودك مي شود (خزاعی و همکاران، ۱۳۸۴).

بسیاری از والدین زمانی که می بینند فرزندشان در حال جویدن ناخن هایش است ناراحت ، آزرده و خشمگین می شوند و مدام به او تذکر می دهند. بیشتر آنان بر این باورندکه کودکانی که ناخن می جوند، دچار فشار عصبی و اضطراب شده اند و سعی دارند با این عمل خود تشویش و دلهره خود را کاهش دهند (پاکان و همکاران[۱]، ۲۰۱۸).

…………………………….

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

فرامرزی و همکاران (۱۳۹۰) lمیزان شیوع و فراوانی اختلال رفتاری در بچه های دبیرستانی را انجام دادند. روش پژوهش از نوع توصيفی – مقطعی بوده است که بدين منظور با استفاده از روش نمونه گيری طبقه‌ای نسبتی (سهمی) تعداد ۳۸۴ نفر از دانش آموزان در پژوهش شرکت داده شدند. داده‌ها با استفاده از مقياس مشکلات رفتاری آشنباخ که از روايی و اعتبار خوبی برخوردار است، جمع آوری و با استفاده از روش‌های آمار توصيفی و استنباطی (آزمون t) تجزيه و تحليل گرديدند. يافته‌های پژوهش نشان داد که در بين کليه دانش آموزان مقطع متوسطه بستان آباد، اختلالات رفتار پرخاشگرانه با ميانگين ۵۴/۲۴ و انحراف معيار ۱۹/۵ از بيشترين ميزان شيوع و اختلال شکايات جسمانی با ميانگين ۲۲/۹ و انحراف معيار ۲۴/۲ از کم‌ترين ميزان شيوع برخوردار می‌باشد. همچنين ميزان شيوع اختلال گوشه گيری / افسردگی و ساير مشکلات (شامل ؛ ترس از مدرسه، ناخن جويدن، کابوس و…) به طور معنی‌داری در دختران بيشتر از پسران بوده، و رفتار قانون شکنی به طور معنی‌داری در پسران بيشتر از دختران بوده است. ضمن اينکه ميزان شيوع اختلال رفتاری گوشه گيری / افسردگی و رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان شهری به طور معنی‌داری بيشتر از دانش آموزان روستايی بوده است. بين دانش آموزان رشته‌های تحصيلی (نظری و مهارتی) هيچ‌گونه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – Pakan et al.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 + پنج =

0