بررسی رابطه مهارت حل مسأله و راهبردهای مقابله ای با تعارضات زناشویی

دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه مهارت حل مسأله و راهبردهای مقابله ای با تعارضات زناشویی

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و انجام پایان نامه دکتری روانشناسی و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده روانشناسی روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که نقش مهمی در بسیاری از خصوصیات در افراد دارد. رابطه ی اعضای این نظام یعنی زوجین با هم و با سایر افراد خانواده رابطه ای عمیق و چند لایه است که عمدتاً بر اساس تاریخچه‌ی مشترک، ادراک‌ها و فرض های مشترک و درونی شده راجع به جهان و اهداف مشترک بنا نهاده شده است. در چنین محیطی، افراد به وسیله‌ی علایق و دلبستگی‌های هیجانی نیرومند، دیرپا و متقابل با یکدیگر پیوند یافته‌اند. ممکن است از شدت این علایق و دلبستگی ها در طی زمان کاسته شود، اما باز هم علایق مزبور در سراسر زندگی به بقای خود ادامه خواهند داد (گلدنبرگ[۱]، ۲۰۱۷). اهمیت شناخت و بررسی عواملی که سبب قوام و استحکام این نهاد اجتماعی می‌گردند، می‌تواند گامی مفید در راستای ارتقای سطح فرهنگ، جامعه باشد. عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیر می‌گذارند که از جمله ی آنها رضایت بین زوجین است (عطاری و همکاران، ۲۰۱۸).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

عیسی نژاد ( ۱۳۹۰) اثربخشي ارتقاي روابط بر بهبود راهبردهاي مقابله اي زناشويي را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه پژوهش شامل كليه مراجعان مركز  جامع پزشکی ومشاوره  اصفهان در سال ۱۳۸۷ بودند. نمونه مورد مطالعه ۲۴ زوج بود كه از بين داوطلبين شركت در پژوهش، به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش (۱۳زوج) و گواه (۱۱زوج) به طور تصادفي جايگزين شدند. داده هاي حاصل از پرسشنامه‌ي راهبردهاي مقابله‌اي زناشويي با آزمون تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد كه ارتقاي روابط باعث کاهش نمرات آزمودني ها در راهبردهاي مقابله­اي تعارض، خودسرزنشگري، خودمحوري و اجتناب و افزايش نمرات راهبرد مقابله سازنده شده است. نتايج پيگيري پس از يک ماه نشان داد که بين گروه آزمايش و گواه در نمرات راهبردهاي مقابله­اي تفاوت وجود دارد و اثر بخشي ارتقاي روابط بعد از يک ماه باقي مانده است.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه دکتری مدیریت، انجام رساله روانشناسی، انجام پروپوزال دکتری مدیریت.

 

[۱]– Goldenberg

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + 19 =

0