بررسی رابطه¬ی بین اهمالکاری و عزت¬نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه­ی بین اهمالکاری و عزت­نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بیشتر افراد از تأخیر در انجام کار خود و دیگران پشیمان و ناراحتنند .اهمال کاران خود را رها یافته و پوچ و بی ارزش احساس می کنند. بعضی از مردم عادت كرده اند برای تأخیر در كارها، با آوردن عذر و بهانه، خطای خود را منطقی جلوه دهند و آن را موجّه بدانند. در نتیجه، عواقب آن را از یاد می برند. بعضی دیگر خود را به علت اهمال كاری در كارها، همیشه ملامت می كنند. اینان دچار خلقی افسرده، پریشان، مضطرب، منزوی و وحشت زدگی می گردند و احساس بی ارزشی می كنند. وجود نشانه های افسردگی، خستگی، سردردهای شدید، بی خوابی، فشار خون و زخم معده در اهمال كار، گواه بر آن است كه او می خواهد از رنج اهمال كاری نجات یابد. حضرت باقر العلوم علیه السلام، اهمال کاری و تسوف را به دریایی تشبیه فرموده که شخص اهمال کار درآن ورطه غرق و در نهایت هلاک شده است. « ایاک و تسویف، فانه بحر یغرق فیه الهلکی؛ تو را از امروز و فردا کردن بر حذر می دارم؛ چرا که آن دریایی است که گرفتاران، در آن غرق می شوند » (ارشدی ،۱۳۹۱) .

……

مرور منابع:

مطیعی، حیدری و صادقی (۱۳۹۱) در تحقیقی دیگر با عنوان پیش بینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مولفه های خود تنظیمی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان های شهر تهران ۱۳۹۰ که نتایج تحقیق نشان داد مولفه های ارزشگذاری درونی و بیرونی نسبت به سازماندهی و راهبردهای خودتنظیم دهی فرا شناختی مدیریت زمان و مکان مطالعه و تلاش برای خود تنظیمی به طور معناداری پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی هستند.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. بین اهمالکاری و عزت نفس دانشجویان دانشگاه پیام نور همبستگی معنا داری وجود دارد.
  2. بین اهمالکاری و عزت نفس فردی دانشجویان دانشگاه پیام نور همبستگی معنا داری وجود دارد.
  3. بین اهمالکاری و عزت نفس اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور همبستگی معنا داری وجود دارد.
  4. بین اهمالکاری وعزت نفس خانوادگی دانشجویان دانشگاه پیام نور همبستگی معنا داری وجود دارد.
  5. بین اهمالکاری وعزت نفس تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همبستگی معنا داری وجود دارد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − پنج =

0