بررسی تأثیر فناوری های جدید بر کیفیت انتقال گاز

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر فناوری های جدید بر کیفیت انتقال گاز

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

گاز طبیعی یکی از مهمترین منابع تامین انرژی است و طبق پیش بینی سازمان بین المللی انرژی در سال گذشته ی میلادی دارای سریعترین نرخ رشد نسبت به سایر منابع انرژی در سال های آتی خواهد بود. پیش بینی می شود که میزان مصرف جهانی این گاز بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ به بیش از دو برابر افزایش یابد. بیشترین میزان افزایش مصرف گاز طبیعی در مدت مذکور به کشورهای در حال توسعه مربوط است. با وجود پایین بودن نرخ رشد استفاده از گاز طبیعی در گذشته، مصرف گاز ایران تنها طی سالهای ۵۹ تا۷۶ از ۳/۵ میلیارد متر مکعب به بیش از ۴۴میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته است  (کسرایی و مسگریان، ۱۳۸۷)

امروزه فناوري هاي بسياري براي استحــصال، انتقال و بــه کارگيري از منابـع گازي رشــد يافته اند. توسعه سريع صنعت گاز نيز از فناوري هاي مهمي تأثيرپذيرفته است که ازاواسط قرن بيستم مطرح شده اند. انتقال گاز طبيعي به واسطه مــاهــيـت گــازي آن بــا دشواري روبه رو است و حتي استفاده از ساده ترين روش انتقال يعني خطوط لوله درفواصل طولاني با مشکلات زيادي روبه رو مي شود. در این بین فناوری های جدیدی هم در خطوط انتقال و هم در شکل انتقال گاز بوجود آمده است که به شدت انتقال گاز را تحت تأثیر قرار داده است (خراسانی و افشار، ۱۳۸۸).

……

مرور منابع:

قربانبان و فاطمی (۱۳۸۸) كاربرد امواج آكوستيك در شناسايي مقدار و مكان گازهاي خروجي در لوله انتقال گاز را مورد مطالعه قرار دادند. بدين منظور، از موازنه انرژي آكوستيك امواج صوتي به عنوان ابزاري براي رديابي وقوع نشت، تخمين مكان نشت، و نيز ميزان دبي آن استفاده شده است. با دانستن مقدار انرژي آكوستيك ورودي به لوله و ميزان انعكاس، عبور و جذب انرژي از محل نشتي و تغييرات ايجاد شده در دامنه موج،‌ مكان و ميزان نشت تقريب زده مي شود. معادلات حاكم بر ميدان آكوستيك در لوله اي با وجود نشت نوشته شده و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده است. ميزان انعكاس، عبور و جذب انرژي آكوستيك به علت نشتي به ازاي تغييرات فركانس موج و همچنين اندازه نشت نشان داده شده است. تاثير اندازه و مكان هاي مختلف نشت بر چگونگي انتشار موج فشاري آكوستيك بررسي شده است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

فرضیه اصلی این تحقیق این است که بکارگیری فناوری های جدید می تواند بر روی کیفیت انتقال گاز تأثیر بگذارد.

فرضیه های فرعی:

۱- استفاده از فناوری های جدید انتقال گاز می تواند موجب کاهش هزینه انتقال گردد.

۲- استفاده از فناوری های جدید انتقال گاز می تواند موجب تسهیل انتقال گردد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0