بررسي عدالت آموزشي معلم با استفاده از آراء تربيتي ائمه و تطبيق آن با نظريه هاي جاري در تعليم و تربيت غرب

دانلود پروپوزال آماده: بررسي عدالت آموزشي معلم با استفاده از آراء تربيتي ائمه و تطبيق آن با نظريه هاي جاري در تعليم و تربيت غرب

دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) و انجام پایان نامه دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده فلسفه تعلیم و تربیت روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

بحث تعلیم و تربیت بحث ساختن افراد است. یک مکتب که دارای هدف های مشخصی است و مقررات همه  جانبه ای دارد و به اصطلاح سیستم حقوقی سیستم اقتصادی و سیاسی دارد نمی تواند یک سیستم خاص آموزشی نداشته باشد. زیرا مکتبی که می خواهد در بین مردم یک طرح خاص  اخلاقی یا اقتصادی و یا سیاسی را پیاده کند قطعا اینها را برای  انسانها می خوهد اعم از اینکه انسان هدف باشد یا جامعه انسانی.اگر هدف  جامعه باشد باز هم این افراد هستند که بوسیله آنها باید این طرح ها پیاده شود پس به ناچار باید آموزش ببیند و طوری پرورش پیدا کنند که بتوانند همین طرح ها را در جامعه پیاده نمایند و اگر هدف خود فرد باشد باز هم باید طرحی و برنامه ای  برای ساختن فرد وجود داشته باشد. در مکتب اسلام آنچه به عنوان زیربنا و اساس حرکت های فکری و عملی انسان پذیرفته شده است اعتقادات و باورهایی  است که انسان در عمق وجود خویش آنها را جای داده است.اهمیت اعتقادات مذهبی و مکتبی را در اسلام هر محقق منصفی می تواند از این مکتب دریابد و آن را به وضوح احساس نماید. تربیت از آنجا که رابطه مهمی با (باور و اعتقادات) قلبی دارد نقش مهم و اساسی را نیز داراست (شکاری و همکاران، ۱۳۹۲).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

عدالت واژه ای است که از دیرباز توانسته است ذهن و زبان های زیادی را تسخیر کند. عدالت ابعاد گوناگون دارد: عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت قضایی، عدالت آموزشی و …. عدالت آموزشی یکی از زیربنایی ترین ابعاد عدالت است و در فرهنگ دینی ما همان قدر که علم و آموزش مورد تأکید قرار گرفته است، بر عدالت به عنوان یک اصل ضروری نیز پای فشرده اند. پیشرفت جامعه امروز ما منوط به تحقق عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی می تواند آموزش و پرورش ما را در همه حوزه ها دچار تحول کند و زمینه بروز استعدادها و توانمندی ها را در سطح کلان فراهم آورد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه دکتری مدیریت، انجام رساله روانشناسی، انجام پروپوزال دکتری مدیریت.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × پنج =

0