بررسي برخی مشكلات زنان معلم شاغل در مقطع ابتدايي و آموزشگاه استثنايي شهرستان شوشتر در سال تحصيلي ۹۳-۹۲

عنوان پروپوزال: بررسي برخی مشكلات زنان معلم شاغل در مقطع ابتدايي و آموزشگاه استثنايي شهرستان شوشتر در سال تحصيلي ۹۳-۹۲

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

با پیشرفت علوم و فنون و نیز با پیشرفت جوامع، نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفت. در جوامع پیشرفته صنعتی، سرعت تحول نظام های آموزشی به گونه ای است که هر چند سال یک بار در ساختار نظام آموزشی دگرگونی کلی ایجاد می شود. دیگر نمی توان با روش های محدود نگر، جامعه و افراد آن را به سوی یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد (شعبانی، ۱۳۸۰)…….

مرور منابع:

قدسی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع سه گانه شهرستان قروه بوده است که تعداد ۳۱۷ نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی، عدالت سازمانی، محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- عدم رضایت و علاقه مندی نسبت به شغل یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

۲- عدم توانایی در برقراری ارتباط مناسب میان نقش مادری و اشتغال یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

۳- عدم تامین بهداشت و سلامت روانی زنان معلم یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

۴- عوامل اقتصادی و رفاهی یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

۵- نارضایتی از کار در مناطق محروم و دورافتاده یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

۶- عوامل مدیریتی یکی از مشکلات زنان معلم می باشد.

………….

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0