بازاریابی راه حلهای مبتنی بر شایستگی (توانشی) به خریداران در روابط اکتشافی (کاوشی): دیدگاه تامین کنندگان OEM

Marketing of competence-based solutions to buyers in exploratory relationships: Perspective of OEM suppliers (2019)

بازاریابی راه حلهای مبتنی بر شایستگی (توانشی) به خریداران در روابط اکتشافی (کاوشی): دیدگاه تامین کنندگان OEM

– توضیحات: ۸ صفحه انگلیسی، ۱۵ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

در مواجه با چالشهای تقویت تولید غیرمستقر , محصولات تجاری و افایش تقاضای خریداران حرفه ای, ارائه راه حل بجای فروش محصول, در نوشتجات اصلی بعنوان مدل تجاری امیدبخش برای ایجاد پیشنهادی متمایز با ارزش بالا مطرح شده است. با اینحال, بررسی تجربی در زمینه فرایندی که در آن تامین کننده سنتی محصولات پایه, قطعات و سرویسهای یدکی بسمت بازاریابی  راه حلهای یکپارچه گام بر می دارد, بمیزان کمی انجام شده است. بر اساس دیدگاه بازاریابی مبتنی بر توانش , تحقیق جاری به شناسایی این مسئله تحقیقی می پردازد که چگونه تامین کننده OEM پیشنهادهای قیمت خود را با راه حل توانشی ارتقاع می دهد. مدل تحقیق بوسیله نمونه ای متشکل از ۴۰۳ قرارداد/سازنده OEM واقع در چین مورد تست قرار گرفته شده است. یافته های بدست آمده فرایند پس زمینه تامنی کنندگان OEM در زمان توسعه راه حلهای توانشی را آشکار ساخته, از هماهنگی داخلی و ظرفیتهای نواوری مورد تیاز برای پشتیبانی از راه حل توانشی  آگاه شده و ارتباط/افشای توانشهای مورد تیاز برای تقویت پیوند بین راه حل توانشی و بهای افزوده رابطه را بدست آورده است.

کلیدواژگان: دیدگاه بازاریابی مبتنی بر شایستگی (کفایت , توانش) , راه حلهای یکپارچه, ارزش روابط تامین کننده-فروشنده

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + بیست =

0