ايمني در شبكه هاي عمومي

ايمني در شبكه هاي عمومي

(۵ صفحه پی دی اف)احتياطهايي در مورد سيم هاي برق و ساير تجهيزات كه در معابر عمومي قرار دارند
-۱ در معابر عمومي به علايم هشدار دهنده كه روي تابلو هاي برق و تابلو هاي سيار كه كارگران نصب
كرده اند توجه و مراقبت نماييد .
-۲ از دستكاري به جعبه هاي انشعاب و باز كردن درب آنها و ساير تجهيزات برقي مثل تابلو هاي برق ، پايه
هاي فلزي روشنايي ، دريچه ترمينال آنها و امثالهم خودداري نماييد.
-۳ در صورتيكه حفاري جهت كابل برق احداث شده و يا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نماييد تا
خطري متوجه شما نباشد. ضمنا مسير حفاري كه تا چند روز پر نمي شود به منطقه برق خود اطلاع دهيد.
-۴ در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غير منتظره در رابطه با تجهيزات برقي مثل تير شكستگي ، آتش
سوزي در تجهيزات برقي ، سيم پارگي و … مراتب را فورا به اداره حوادث منطقه خود اطلاع دهيد.
-۵ در هواي باراني و مرطوب ، تنه درختان و تيرهاي برق بخصوص تيرهاي فلزي را لمس نكنيد.
-۶ از بچه مراقبت نماييد كه به دريچه باز شده پايه هاي روشنايي فلزي نزديك و دستكاري نكنند.
-۷ در جاهاييكه تيرهاي سيماني برق روي هم انباشته شده و خطر لغزش تيرها وجود دارد ، بچه ها را
محافظت نماييد.
…………………….

…………………

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

2 + 11 =

0