انتقال اکسیژن و ترکیب مکانیکی با بیوراکتورهای airlift جنبشی

Oxygen transfer and mixing in mechanically agitated airlift bioreactors (2016)

انتقال اکسیژن و ترکیب مکانیکی با بیوراکتورهای airlift جنبشی

– توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۲۹ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

ترکیب و نگهداری گاز , گردش مایع و انتقال اکسیژن گاز-مایع در بیوراکتور airlift لوله مکشی (~۱٫۵m3) که با پیش برنده هیدروفویل prochem قرار گرفته در لوله مکش حرکت می کند مورد بررسی قرار گرفته شده است. اندازه گیری ها در آب و قالب فیبر سلولزی انجام شده که مشابه با غذای ریزقارچهای میسیلیومی می باشد. کاربرد حرکت مکانیکی عموما باعث پیشبرد کارایی ترکیبی و قابلیت انتقال اکسیژن شده است (نسبت به زمانی که جنبش مکانیکی انجام نشده بود) ؛ با اینحال , کارایی انتقال اکسیژن با حرکت جنبشی مکانیکی کاهش یافته بود. ضریب انتقال جرم گاز-مایع کلی با افزایش غلظت جامدات فیبر سلولزی کاهش یافته است؛ ولی زمان ترکیب در این قالبهای نازک کننده برشی بشدت مستقل از وجود جامدات بوده است (۰–۴% w/v) . هوادهی (تهویه) سطحی هیچ گاه بیش از ۱۲% انتقال جرم کلی هوا-آب سهیم نبوده است.

کلیدواژگان : پیش برنده های هیدروفیلی , بیوراکتورهای airlift , ترکیب , هوادهی , هوادهی سطحی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۹۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × دو =

0