انتخاب مبتنی بر شایستگی و انتصاب منابع انسانی به پروژه های عمرانی.

 

Competency-based selection and assignment of human resources to construction projects (2019)

انتخاب مبتنی بر شایستگی و انتصاب منابع انسانی به پروژه های عمرانی.

توضیحات: ۱۸ صفحه انگلیسی، ۲۵ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

به عنوان بخشی از سیاست ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی، شرکت های عمرانی باید الزامات شایستگی برای کارکنان پروژه هایشان تعریف کنند و تیمی ضروری برای تکمیل انتصاب های پروژه ای شان استخدام کنند. به طور سنتی، کاندیداهای بالقوه مورد مصاحبه قرار می گیردن و شایسته ترین آنها، انتخاب می شود. مدل های محاسباتی دقیق، شایستگی های مختلف کاندیداها را مد نظر قرار می دهند، و سپس شایسته ترین فرد با بالاترین درجه دقت را ارائه می کنند که امری سودمند است. این مقاله ، مدل تصمیم گیری منطبق با نظریه فازی را برای انتخاب انواع مختلف پرسنل شایسته ارائه می کند. برای این هدف، منابع انسانی در چهار نوع پرسنل طبقه بندی می شوند: مدیر پروژه، مهندس، تکنسین و کارگر. سپس مدل معیارهای شایستگی از هر کدام از پرسنل اصلی توسعه داده می شوند. تصمیم گیری در دو مرحله انجام می شود: فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای ارزیابی معیارهای شایستگی و سیستم استنباط عصبی-فازی (ANFIS) برای تثبیت قاعده اگر- سپس شایستگی از سیستم استنباط فازی. در نهایت، الگوریتم یادگیری ترکیبی برای آموزش سیستم استفاده می شود. این مدل، رویکرد کیفی منطقی فازی را با قابلیت های سازگاری با شبکه های عصبی یکپارچه می کند تا پرسنل عمرانی را بر اساس شایستگی شان ارزیابی و رتبه بندی کند. نتایج این سیستم در استخدام پرسنل، توانمندی بالای این مدل را در انتخاب برترین کیفیت کارکنان نشان می دهد.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − سه =

0