امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري

امكان سنجي مقدماتي فيبر نوري

( ۳۰صفحه) پی دی اف

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱٫ خلاصه مديريتي ……………………………………………………………….. ۱
۲٫ هدف……………………………………………………………………………… ۳
۳٫ ضرورت و اهميت ……………………………………………………………… ۴
۴٫ معرفي محصول …………………………………………………………………. ۶
۶ ……………………………………….. (FIBER OPTIC) 1-4 . فيبر نوري
۲-۴ . موارد مصرف و كاربرد فيبر نوري………………………………….. ۷
۳-۴ . اهميت صنعت در جهان و ايران ……………………………………… ۹
۴-۴ . استاندارد هاي فيبر نوري ………………………………………….. ۱۰
۵-۴ . كالاهاي جايگزين فيبر نوري……………………………………….. ۱۰
۵٫ مطالعات مقدماتي بازار ……………………………………………………… ۱۱
۱-۵ . حجم بازار بين المللي و توليد كنندگان عمده……………………….. ۱۱
۲-۵ . بازار داخلي و رقباي آن ……………………………………………… ۱۲
۳-۵ . واحدهاي توليدي داخلي………………………………………………. ۱۴
۴-۵ . صادرات و واردات محصول و شرايط آن ……………………….. ۱۵
۵-۵ بهاي محصول…………………………………………………………. ۱۵
۶-۵ . جمع بندي بازار ……………………………………………………….. ۱۵
۶٫ مشخصات فني ………………………………………………………………… ۱۷
۱-۶ . اجزاء تشكيل دهنده محصول ………………………………………… ۱۷
۲-۶ . انواع فيبر نوري ………………………………………………………. ۱۹
۳-۶ .روند توليد و تكنولوژي فيبر نوري…………………………………… ۲۰
۴-۶ . مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن ……………………………… ۲۴
۵-۶ . مكان پيشنهادي براي اجراي طرح………………………………….. ۲۵
۶-۶ . نيروي انساني مورد نياز ……………………………………………. ۲۵
۷-۶ . حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني موجود …………………………. ۲۵
۷٫ تحليل مالي و اقتصادي……………………………………………………… ۲۶
۱-۷ . ظرفيت توليد طرح و سهم از بازار…………………………………… ۲۶
۲-۷ . برآورد هزينه هاي ثابت……………………………………………….. ۲۶
۳-۷ . درآمدها ………………………………………………………………… ۲۷

۴-۷ . تحليل و پيش بيني عملكرد مالي………………………………………. ۲۷

……………………..

……………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

4 × 3 =

0