الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

دانلود پروپوزال آماده: الگوي بلندمدت ساختاري اقتصاد ايران (با تکيه بر بخش پولي در اقتصاد باز)

دانلود پروپوزال آماده اقتصاد و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و انجام پایان نامه دکتری مدیریت منابع انسانی و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال آماده  مدیریت مالی روش تحقیق ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

به منظور ارزيابي بهتر سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده توسط دولت، تلاش‌هاي زيادي توسط اقتصاددانان صورت گرفته است. محور اين تلاش‌ها به طور عمده در جهت تنظيم يک الگو يا مدل اقتصادي است تا در آن روابط متقابل بين متغيرهاي کلان به طور سيستماتيک مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرند. مدل‌سازي، قلب تصميم‌گيري دولت، صنايع و موسسات پولي و مالي است. الگو‌هاي اقتصادي در راستاي رسيدن به اهداف زير طراحي مي‌گردند: فهم نحوه عملکرد اقتصاد در فضاي بسته و باز، پيش‌بيني توسعه اقتصادي در سناريوهاي مختلف، فراهم آوردن يک چارچوب مشترک براي ارتباطات اقتصادي بين کشورها، ارزيابي آثار سياست‌هاي اقتصادي ورويدادهاي خارجي. از سوي ديگر در سياست‌گزاري اقتصادي، توجه به ارتباطات رو به گسترش بين‌المللي ميان کشورها و بازارها از اهميت فراواني برخوردار است. افزايش حجم تجارت بين‌الملل و همگرايي اقتصادي و مالي، حرکت آزادانه سرمايه بين کشورها، حجم رو به رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و گسترش شرکت‌هاي چندمليتي و غيره، گوياي افزايش ارتباطات بين‌المللي کشورهاست که لزوم الگو‌سازي اقتصاد يک کشور را در فضاي باز اقتصادي آشکار مي‌سازد.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به مسائلي که در قسمت شرح و بيان مساله اشاره شد، اين تحقيق از ديدگاه تبيين اهداف، روابط متغيرها و تاثيرپذيري آنها از يکديگر در فضاي باز اقتصاد حائز اهميت است. آنچه در پيش روي برنامه‌ريزان اقتصادي کشور قرار مي‌گيرد تا در راستاي آن به اهداف تعيين شده در يک برنامه اقتصادي مدون برسند، وجود يک الگوي اقتصاد سنجي است. در يک مدل اقتصادي علاوه بر متغيرهاي اقتصادي که هر يک به نوبه خود از اهميت خاصي براي برنامه‌ريز برخوردارند، ارتباط اين متغيرها با يکديگر و همچنين اثرات متقابل آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. از طرفي سياستگزاري‌هاي کلان بدون در دست داشتن الگويي که قادر به تبيين روابط فوق باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. به طور مشخص‌تر طراحي الگوئي ساده، پويا، قابل آزمون با داده‌هاي کشور ايران، مبتني بر تئوري اقتصادي که با انتقادات سنتي پيش‌گفته مواجه نبوده، قابليت بررسي اثر شوک‌هاي مختلف طرف عرضه و تقاضا بر متغيرهاي کلان را داشته باشد، از اهميت فراواني برخوردار است.

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

دز، هالي، پسران و اسميت (۲۰۱۸)[۱] در مقاله‌ ديگري تحت عنوان “روابط بلندمدت کلان در اقتصاد جهاني” به بررسي روابط تعادلي بلندمدت براي نرخ‌هاي بهره، دارائي، قيمت‌ها و نرخ‌هاي ارز پيشنهادي از طريق آربيتراژ در بازارهاي مالي و کالا در ۲۶ کشور جهان طي دوره زماني ۴Q2017-2Q1979 ‌پرداختند. همچنين در اين مقاله از مدل خودرگرسيون برداري جهاني براي آزمون محدوديت‌هاي بلندمدت در هر کشور استفاده شده است و با استفاده از روش خودگردان‌سازي هم توزيع تجربي توابع عکس‌العمل تحريک و هم آماره نسبت درست نمايي لگاريتمي[۲] براي محدوديت‌هاي بيش از حد مشخص محاسبه گرديده است. در اين مقاله همچنين سرعت تعديل روابط بلند‌مدت از طريق منحني‌هاي شدت تداوم تست گرديده است. در ضمن نتايج آزمون، بر وجود روابط تعادلي بلند‌مدت برابري نرخ بهره بدون پوشش و معادله فيشر و برابري قدرت خريد در برخي از کشورهاي مورد بررسي تاکيد مي‌کند. همچنين در اين مقاله نشان داده شده است که انتقال شوک‌ها و تعديل در بازارهاي مالي خيلي سريعتر از بازارهاي کالاها اتفاق مي‌افتد.

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، انجام پایان نامه دکتری، انجام رساله دکتری، نوشتن پروپوزال، انتخاب موضوع پایان نامه، پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه دکتری مدیریت، انجام رساله روانشناسی، انجام پروپوزال دکتری مدیریت، پروپوزال آماده حسابداری، پروپوزال آماده مدیریت مالی، پروپوزال آماده اقتصاد

 

[۱] Dees, Holly, Pesaran, and Smith

[۲] Log-likelihood Ratio Statistic

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − 12 =

0