اعتماد سازی و همکاری با پذیرش تکنولوژی در تیمهای مجازی : شواهد میدانی تجربی

Building Trust and Cooperation through Technology Adaptation in Virtual Teams: empirical field evidence (2018)

اعتماد سازی و همکاری با پذیرش تکنولوژی در تیمهای مجازی : شواهد میدانی تجربی

– توضیحات: ۱۰ صفحه انگلیسی، ۲۱ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

مقاله جاری یافته های یک تحقیق  میدانی , تجربی در زمینه نحوه بهبود اعتماد و همکاری تیمی توسط مدیران پروژه های مجازی را بوسیله مدیریت سازگاری ابزار اطلاعاتی و ارتباطی گزارش می کند. اثر سبک رهبری را بر کارایی اقدامات تعاملی مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج نشان می دهد چگونه روشهای رهبری  نظریه X (دستور و کنترل) و نظریه Y (تسهیل و پشتیبانی )  منجر به ایجاد و تناقض سازگاری تکنولوژی , اعتمادسازی , و دیگر نتایج  می شوند.سازگاری موفق  تکنولوژی منجر به افزایش اعتماد می شود . بمنظور دستیابی به سازگاری تکنولوژیکی  طی انجام اقدامات , رهبرانی که از نظریه Y استفاده کرده بودند موفقیت بیشتری بدست آورده اند . تاثیرات مدیریت پروژه مجازی ارائه شده است.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۴۰۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × پنج =

0