اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته

متغیرها: اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته

توضیحات: ۳۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي

آثار قرارداد ارفاقي 

بعد از شکل گيري مجمع عمومي طلبکاران و قبول اکثريت، قرارداد ارفاقي منعقد مي گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضاي تصديق مي گردد. در صورتي که قرارداد ارفاقي مورد تاييد و تصديق دادگاه قرار گيرد از تاريخ تصديق، آثار قانوني قرارداد بروز مي‌کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته

………….

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون 

الف) کیفیت ارفاق

قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.[۱] حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند[۲] یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.

ب) آثار امهال: 

……………

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال 

……………

گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه 

……………..

گفتار چهارم: اعاده اعتبار 

……………..

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث 

………………

گفتار اول: اقليت طلبکاران 

……………..

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:

…………….

ب) اکثريت قانوني قرارداد: 

…………..

گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها

……………….

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران 

…………….

سرانجام قرارداد ارفاقی 

………………

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 

……………….

گفتار اول: ایفاء تعهدات 

………………

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 

………………

محو قرارداد ارفاقي و آثار آن 

………………

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي 

……………..

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي 

……………….

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي 

انفساخ مصدر باب انفعال از ريشة فَسَخَ و به معناي شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است.[۳] بعد از آنکه قراردادي به طور صحيح منعقد گرديد، ممکن است به دلايلي منحل گردد. يکي از اين دلايل، انحلال قرارداد به صورت قهري و بدون دخالت ارادة طرفين مي باشد که به آن انفساخ مي گويند.[۴]

……………….

الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته

……………..

ب) فوت تاجر ورشکسته: 

………………..

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي

………………

الف) مفهوم امکان ابطال

……………..

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی: 

……………..

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي 

……………

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي

………………

گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني: 

……………….

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي: 

……………..

 

فهرست منابع 

۱- قرآن کریم

۲- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۰٫

۳- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴٫

۴- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، ۱۳۶۶٫

۵- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.

…………………..

………………….

………………..

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۵، ص ۵۲۰٫

[۲] . Liberte, des clauses concordatires.

[۳] . انصاري مسعود و طاهري محمدعلي ، دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فکر. چاپ اول، جلد اول، ص ۴۸۳٫

[۴] . جعفري لنگرودي محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص ۶۹۱٫

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 − دو =

0