اسناد رسمی، سند مالکیت

متغیرها: اسناد رسمی، سند مالکیت

توضیحات: ۱۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

۱- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای “آنچه بدان اعتماد کننده[۱]“،  آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را “هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[۲]” دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

………………

۱-۲-۱-۱ تعریف سند

……………..

۱-۲-۱-۲ سند رسمی

۱-۲-۱-۲-۱ نظر قانون مدنی

……………………

۱-۲-۱-۲-۲  از نظر قانون ثبت

……………………

۱-۲-۱-۲-۳  حدود اعتبار اسناد رسمی

………………….

۱-۲-۱-۳ سند مالکیت

۱-۲-۱-۳-۱ تعریف سند مالکیت

………………

۱-۲-۱-۳-۲ صدور سند مالکیت

………………

۱-۲-۱-۳-۳ اعتبار اسناد مالکیت

………………

۱-۲-۱-۳-۴ تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

……………..

۱-۲-۲ ثبت اختیاری و اجباری

…………………

۱-۲-۲-۱  موارد ثبت اجباری اسناد

………………..

۱-۲-۲-۲  موارد ثبت اختیاری اسناد

…………………

۱-۲-۳  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

…………………

۱-۲-۴ مفهوم ابطال

۱-۲-۴-۱ بطال سند مالکیت به حکم قانون

در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است  داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.

۱-۲-۴-۲ ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

………………….

۱-۲-۵ چگونگی ابطال سند مالکیت

………………

۱-۲-۵-۱ شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

…………………..

۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال

………………

۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه

…………….

۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت

………………

۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون

……………..

۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال

……………….

 

منابع  وماخذ

کتب:

  1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
  2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش۲۳۰۹،ص۲۹۱
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص۴۶
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

………………….

………………..

……………………

 

 

قیمت ۹۰۰۰ تومان

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] -معین، محمد،  فرهنگ فارسی معین، جلد ۲ ص ۱۹۲۹

[۲] امامی، سید حسن،  “حقوق مدنی”،  جلد ۶ ص ۶۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × چهار =

0