استراتژی قطبهای رشد در برنامه ریزی محلی: تجربه اخیر یونان

The growth poles strategy in regional planning: the recent experience of greece (2019)

استراتژی قطبهای رشد در برنامه ریزی محلی: تجربه اخیر یونان

– توضیحات: ۱۶ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

در سالهای اخیر, تلاشهایی برای بحرکت در آوردن نقش توسعه ای مراکز شهری در یونان در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و فضایی صورت گرفته است. لزوما, در متون برنامه ریزی مقدماتی برای دوره های ۲۰۱۶-۲۰۱۸ و ۲۰۱۸-۲۰۱۳, استراتژی قطبهای رشد مجددا در برنامه ریزی توسعه,  مورد استفاده قرار گرفته شده است. مقاله جاری, ابتدائا سعی در توصیف استراتژی جدید قطبهای رشد بوسیله متون برنامه ریزی فوق الذکر داشته و سپس مسائل بعدی آنها را نمایش داده و قابلیتهای در حال ظهور برنامه ریزی را با توجه به قطبهای رشد یونان خلاصه می کند. نتیجه اصلی تحقیق جاری, کمبود توپولوژی ثابتی است که بر اساس روش خاص قادر به شکل دهی سازمان سلسله مراتبی از تمرکز شهری بوسیله معیارهای بلندمدت  و شفاف باشد. همچنین به ضعف نسبی در برنامه ریزی و پیاده سازی سیاست توسعه شهری بعنوان بخشی از برنامه ریزی منطقه ای اشاره خواهد شد. عدم وجود بررسی منظم قطب تمرکز خاص در فرایند رشد در سطح منطقه ای, ملی نیز یکی از نتایج اصلی می باشد. برنامه ریزی سیاستهای کمکی لازم و مدیریت موضوعات سازمانی شهرهای بزرگ کشور, اهمیت خاصی دارند.

کلیدواژگان: توسعه شهری, محورها و  قطبهای رشد, برنامه ریزی فضایی و منطقه ای, یونان.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۲۰۱۶ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + 17 =

0