ارزیابی نقش طراحی و مهندسی بر زمان و هزینه پروژه های EPC

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی نقش طراحی و مهندسی بر زمان و هزینه پروژه های EPC

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

طي سالهاي اخير ، بازار كارهاي اجرايي به سمت قراردادهايي سوق پيدا كرده است كه در آنها مبلـغ نهـايي و زمـان تكميل كار تضمين شده باشد . قراردادهاي EPC روشي مناسب و مطمئن براي انجام پروژه هاي بزرگ صنعتي در جهـت نيل به چنين اهدافي مي باشد  (مرتهب و شمس، ۱۳۸۶). قراردادهاي EPC یکی از روش های نوین در اجرای طرح ها، روش مهندسی، تدارک و ساخت می باشد که با عنوان روش کلید در دست نیز نام برده شده است. در این نوع قرارداد، شرکت پیمانکار، مهندسی، تدارک و تأمین کلیۀ تجهیزات و ساخت پروژه را به طور مستقل و یا با اشخاصی که در طرف رابطه با شرکتِ مزبور می باشند، بر عهده گرفته و انجام می دهد.(ویلیام و جانسون[۱]، ۲۰۱۷).

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

زیرساختهای مورد نیاز جهت موفقیت روش EPC  و سایر روشهای نوین مدیریتی برای اجراء پروژه ها ، در برگیرنده زیرساختهای آموزشی ، مدیریتی ، اقتصادی ، قانونی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و فقدان یا ضعف هریک از این عامل ها میتواند موفقیت طرح را با اشکالات جدی مواجه سازد …..

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

نجفی (۱۳۸۹) بکارگيري فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در تحليل چالش هاي ساختاري و محيط اجرايي سازمان در مديريت پروژه ها را مورد مطالعه قرار داد. در اين مقاله با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي، وابستگي بين فاکتورهاي استراتژيک را اندازه گيري مي کند و مهمترين استراتژي موثر بر مديريت پروژه ارايه مي گردد. روش مذکور در شرکت آلوپن مورد آزمون واقع شده و با استفاده از رويکرد اعتبارسنجي ساختاري، اعتبار روش مورد تاييد قرار مي گيرد.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] -William and Johnson

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × چهار =

0