ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری بر روی پروژه های دارای تکنولوژی برتر بر مبنای فرایند سلسله مراتبی تحلیلی و شبکه عصبیBP

Investment Risks Assessment on High-tech Projects Based on Analytic Hierarchy Process and BP Neural Network (2019)

ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری بر روی پروژه های دارای تکنولوژی برتر بر مبنای فرایند سلسله مراتبی تحلیلی و شبکه عصبیBP

توضیحات: ۱۰ صفحه انگلیسی، ۲۳ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

این مقاله به خاطر مشکلات موجود در زمینه ارزیابی ریسک های سرامیه گذاری بر روی پروژه های صنعتی دارای تکولوژی برتر مانند نبود یک روش سیستماتیک، به همراه ذهنیت زیاد و به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارزیابی، فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) را به همراه شبکه عصبی به منظور ایجاد یک مدل ارزیابی ریسک مناسب برای پروژه های دارای تکنولوژی ترکیب ترکیب نمود. ما نخست AHP را برای ایجاد یک سیستم شاخص ارزیابی ریسک جامع به کار بردیم و شاخص های ارزیابی را بر طبق وزن های آنها پوشش دادیم. بر این مبنا، با استفاده از نرم افزار MATLAB به همراه مدل شبکه عصبی BP ، شبیه سازی های نمونه را انجام داده و نتایج را مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج نشان دادند که مدل ترکیب فرایند سلسله مراتب تحلیلی به همراه مدل شبکه عصبیBP (AHP-BPNN) اثر بخش است.

لغات کلیدی: شاخص اصلاحات-پروژه های دارای تکنولوژی برتر؛ ارزیابی ریسک های مدیریت؛ فرایند سلسله مراتبی تحلیلی؛ شبکه عصبی BP.

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۱۱۰۰۰ تومان)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × دو =

0