ارائه مدلی جهت چابکی رهبری در صنعت بیمه

دانلود پروپوزال آماده: ارائه مدلی جهت چابکی رهبری در صنعت بیمه

دانلود پروپوزال آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال اصلی و پروپوزال روش تحقیق و آماده کردن پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. در این موضوع، به نظر می رسد که حرکت به سوی ایجاد سازمان هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالایی در پاسخ محیط متغیر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتری باشند. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام چابکی به دست می آید. با گذر از دوره محصول گرایی و حرکت به سمت دوره بازارگرایی، پاسخ گویی به نیاز مشتریان، مهم ترین دغدغه سازمان هاست. در دنیای کسب و کار امروز برآوردسازی نیازهای متنوع مشتریان، مهم ترین دغدغه سازمان ها است. در دنیای کسب و کار امروز برآوردسازی نیازهای متنوع مشتریان در زمان مورد انتظار آنها مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها است. (آذر و پیشدار، ۱۳۹۰) .

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

عباس پور و همکاران (۱۳۹۱) طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها را انجام دادند. روش انجام این پژوهش نظریه برخاسته از داده ها بود. یافته های تحقیق نشان داد که چابکی در دانشگاه ها از چهار مولفه محرک ها، قابلیت ها، توانمندسازها و پیامدها تشکیل شده است. همچنین آنها نشان دادند که محرک های چابکی در دانشگاه ها شامل تغییرات و دگرگونی های فناوری، تغییر مداوم در انتظارات و ترجیحات مشتری، تغییر مداوم در انتظارات دانشجویان، نیاز ه نیروی کار کیفیت بالا و نوآور، محدودیت های مالی، رقابت، تغییر و پیچیدگی محیط و اقتصاد دانش. یک دانشگاه چابک برای مقابله با این عوامل به مجموعه ای از قابلیت ها مانند هوشمندی و تسلط بر تغییر، سرعت و انعطاف پذیری، ارائه دهنده راه حل به مشتری، دانش بنیان و یادگیرنده بودن و نوآوری نیاز دارد. دانشگاه ها برای تحقق این قابلیت ها به یک سری توانمندسازها نیاز دارند که این توانمندسازها عبارتند از ساختار، نیروی کار چابک، فرهنگ، فناوری اطلاعات و شراکت.

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۸- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۹- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × یک =

0