اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در گرایش کاری کارکنان

Effect of management commitment to internal marketing on employee work attitude (2015)

اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در گرایش کاری کارکنان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0