اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

یکی از مهمترین پیامدهای وجود کودک ناتوان یادگیری در خانواده، افزایش فشار روانی والدین  بویژه در مادر می باشد. چرا که به عقیده ی برسفورد[۱] (۱۹۹۶) در خانواده های کودکان ناتوان، مادران معمولاً مسئولیت بیشتری جهت مراقبت های جسمی، درمان و آموزش به عهده دارند. پژوهش ها نشان داده اند که والدین کودکان با نیازهای ویژه، در معرض خطر مواجهه با انواع مسائل خانوادگی و مشکلات هیجانی قرار دارند (بکمن[۲]، ۱۹۹۱؛ دوماس، فیسمن و کالیگان[۳]، ۱۹۹۱) و سطوح بالاتری از فشار روانی در خانواده های کودکان ناتوان نسبت به گروه های مقایسه از خانواده های کودکان عادی گزارش شده است (پاستر، براندوین و والش[۴] ، ۲۰۱۸). به عقیده ی بیگنر[۵] (۱۹۸۹) فشار روانی، افسردگی و خشم از جمله هیجان های رایجی هستند که این والدین تجربه می کنند. همچنین مهرابی زاده هنرمند، نجاریان و مسعودی (۱۳۸۰) در مطالعه ای نشان دادند که بین سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. نریمانی و همکاران (۱۳۸۶) نیز معتقدند که مجموعه ی مسائل و مشکلاتی از قبیل پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و ترس مرضی موجب افزایش روان پریشی و در نتیجه پایین آمدن سلامت روانی در مادران کودکان استثنایی می شود. در نظام خانواده برخی کودکان – آنهایی که ویژگی هایشان باعث می شود بزرگ کردن آنها با سختی و مرارت همراه باشد – به احتمال بیشتری مورد خشم و بد رفتاری قرار می گیرند. کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری از جمله این کودکان هستند. همچنین از آنجا که فشار روانی، سیستم ایمنی را دچار اختلال می کند، داشتن راهبردهایی برای مدیریت فشار روانی به منظور جلوگیری از تأثیرات مخرب فشار روانی بر سلامت جسمی افراد ضروری می باشد. بنابراین با توجه به اینکه سلامت روانی به عنوان جنبه ای کلی از مفهوم سلامت، به کلیه ی تدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های روانی به کار برده می شود (میلانی فر، ۱۳۸۴).

……

مرور منابع:

رابرتون، دافرن و باکس[۶] (۲۰۱۶) در یک بررسی پیشنهاد کردند که درمان سه مؤلفه ی تنظیم هیجانی ( آگاهی هیجانی، پذیرش هیجانی و مهارت در طیفی از راهبردهای تنظیم هیجان ) می تواند شخص را قادر سازد تا موقعیت های هیجانی دشوار را سازگارانه تر تنظیم کند و در نتیجه رفتار پرخاشگرانه کمتری از خود نشان دهد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اثر دارد.

۱-۱- آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اثر دارد.

۲-۱- آموزش مدیریت استرس بر فشار روانی والدگری مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اثر دارد.

۳-۱- آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری اثر دارد.

  1. اثر آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری، فشار روانی والدگری و سلامت روان مادران کودکان ناتوان یادگیری در مرحله ی پیگیری ادامه می یابد.۲-۲- اثر آموزش مدیریت استرس بر فشار روانی والدگری مادران کودکان ناتوان یادگیری در مرحله ی پیگیری ادامه می یابد.
  2. ۳-۲- اثر آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان مادران کودکان ناتوان یادگیری در مرحله ی پیگیری ادامه می یابد.
  3. ۱-۲- اثر آموزش مدیریت استرس بر پرخاشگری مادران کودکان ناتوان یادگیری در مرحله ی پیگیری ادامه می یابد.

………….

 

 

[۱] -Beresford

[۲] -Beckman

[۳] -Dumas, Fisman, & Culligan

[۴] -Paster, Brandwein, & Walsh

[۵] -Bigner

[۶] -Roberton, Daffern, & Bucks

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0