آشنايي با شبكه ( تعريف شبكه )

آشنايي با شبكه ( تعريف شبكه )

(۱۳صفحه ورد)

پيش از به وجود آمدن شبكه هاي محلي تنها روش قراردادن  امكانات موجود در اختيار چندين كاربر ، سيستم هاي اشتراك زماني Time sharing  بودند . در اين سيستم ها ( كه د رحال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرند ) ، از يك كامپيوتر بزرگ ( Main Frame) كه از طريق خطوط ارتباطي ، مانند كابل هم محور يا كابل تلفن ، به چند ترمينال متصل بود ، استفاده مي شد . در اين سيستم ها تمامي مي توان محاسباتي در كامپيوتر مركزي قرار دارد و ترمينالهاي فاقد قدرت پردازش اطلاعات هستند . با پيدايش كامپيوترهاي شخصي كه با استقبال زيدي روبه رو شد كاربران توانستند از مزاياي يك كامپيوتر مستقل استفاده كنند . بسياري از تحليلگران مستقل بودن كامپيوتر هاي شخصي را يكي از دلايل اساسي استقبال .

كاربران مي دانند . در راستاي روند توسعه كامپيوترهاي شخصي بسياري از ادارات ، شركتها و سازمانها با خريد اين كامپيوتر از مزاياي آن بهره مند شدند . با گسترش استفاده از اين ابزار مفيد به تدريج نياز به ارتباط بين اين كامپيوترها احساس شد . برقراري ارتباط بين كامپيوتر ها  علاوه بر حفظ استقلال هر كامپيوتر موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي شد . شبكه هاي كامپيوتري براي برقراري اين ارتباط به وجود آمدند و به سرعت جاي خود را در ادارات و سازمانها باز كردند .

…………………………

………………………

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0