آسيب شناسي مديريت پژوهشي در شركت ملي حفاري ايران

دانلود پروپوزال تکمیل شده و پر شده: آسيب شناسي مديريت پژوهشي در شركت ملي حفاري ايران

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱با آغاز هزاره سوم ميلادي، با وجود پيشرفتهاي چشمگير صنعت و فن آوري، كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه نقش پژوهش و تحقيق را در دستيابي به اين فن آوريها انكار كند امروزه در كشورهاي جهان اهميت و ضرورت تحقيقات به رسميت شناخته شده و دخالت اين امر در توسعه و رشد اقتصادي و سياسي كشورها بر هيچ كس پوشيده نمانده است( غلامي،۱۳۸۷).

از آنجا كه پشتوانه علمي با تحقيق و پژوهش به دست مي آيد به منظور ايجاد چنين پشتوانه اي بايد فضاي مديريتي در هر سازمان پژوهش را بازوي نرم افزاري مديريت در سياستگذاري،برنامه ريزي،تصميم گيري، نظارت و كنترل بدانيم تا امكان پويايي سازمان و استفاده از همه امكانات و موقعيتها فراهم گردد( علي پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه اي را نمي توان يافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوري آينده روشني را براي خود پيش بيني نمايد در جهان فردا دانش و تكنولوژي نقش تعيين كننده اي را در شكوه و اقتدار اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها بر عهده دارد و تنها صنعتي مي تواند در جامعه جهاني حضور داشته باشد كه در آن تحقيقات جايگاهي در خور و شايسته اشته باشد.وجود واحدهاي تحقيق و توسعه در صنعت نقش مهمي را در ارتقاء سطح كمي و كيفي محصولات كارخانجات ايفاء مي نمايد(جواهري،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملي مانند يكپارچگي و ارتباطات بيشتر در سطح جهان، تغيير در موازنه قدرت اقتصادي، افزايش نقش شركتها و سازمانها در بازارهاي جهاني مسائل زيست محيطي و نيل به توسعه پايدار از جمله عوامل ازدياد رشد و توسعه اقتصادي تلقي مي گردد اين شرايط و توسعه پايدار با دستيابي به نگرشهاي بهره وري و توسعه فناوري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد مديريت تحقيق، نوآوري و يادگيري به منظور خلق ثروت و ايجاد ارزش افزوده با به جريان انداختن دانش و توسعه فناوري، كوششي نظامند را براي مديريت تحقيق، نوآوري و يادگيري سامان دهند لذا سياست گذاراني كه در حال حاضر به دنبال نوآوري در صنايع و فزوني توان رقابتي و بهره وري، توسعه فناوري و رشد اقتصادي در كشورهاي خود هستند نه تنها بايد روشهاي توسعه محصول، فرايند و خدمات شركتها را مورد توجه قرار دهند بلكه بايد نهادها و روابط لازم را نيز ايجاد و ضمن حمايت از آنها محيطي را مهيا سازند كه اين نهادها و روابط در درون آن به گونه اي عمل كنند كه مجراي مناسبي براي جريان دانش فراهم آورند( پور سليمانيان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

– بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + یازده =

0