آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

متغیرها: آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

توضیحات: ۵۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی

همان طور که قبلاً  گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد

……………

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد

………………

بند دوم: ماهیت حقوقی

……………

بند سوم : پرداخت کننده مبیع

……………

بند چهارم : گیرنده مبیع

……………..

بند پنجم :موضوع وفای به عهد

…………….

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع

…………………

گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس

…………….

بند اول : شرایط ایجاد

……………

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس

……………………

بند سوم : آثار حق حبس

الف) غیر قابل تجزیه بودن حق حبس

…………………..

ب) عدم امکان تصرف در مبیع در اثناء حبس

……………….

ج) قابلیت استناد به حق حبس در قبال قائم مقام مشتری و اشخاص خارجی

……………….

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس

………………

تسلیم مبیع

………………

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد

………………..

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

……………

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی

…………………

بند اول: انتقال مالکیت مبیع

………………

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت

………………..

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف

……………….

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی

یکی از مهم ترین آثار تسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی است که زیر به بررسی آن می پردازیم.

بند اول: تعریف

………………..

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض

……………

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع

……………

بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض

………………

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض

…………….

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی

………………

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی

………………..

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده ماده ۳۸۷ قانون مدنی

………………….

الف ) مبیع عین معین یا کلی در معین باشد ( و در صورت کلی بودن فرد آن تعیین شده باشد)

……………..

ب) تلف مبیع قبل از تسلیم باشد

…………………

ج) تلف در اثر حادثه خارجی و آفت سماوی باشد

………………..

د) بایع جهت تسلیم مبیع به مشتری یا حاکم رجوع نکرده باشد

……………….

بند نهم : معنای تلف در ماده ۳۸۷ قانون مدنی    

…………….

بند دهم : اتلاف مبیع

……………….

الف) اتلاف توسط بایع

……………..

ب) اتلاف توسط مشتری

………………

ج) اتلاف توسط شخص ثالث

……………..

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس

……………….

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع

…………………..

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض

……………..

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵

………………

بند پانزدهم: استثنائات

…………….

۱- خیار مختص به مشتری

…………………….

۲- اقسام خیارات مختص مشتری

……………….

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی

………………

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد

……………..

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف

…………….

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن

………………

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد

………………..

فهرست منابع و مآخذ

الف )کتب

– کتب فارسی

۱- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،۱۳۷۳٫

۲- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۵۶٫

۳- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، ۱۳۷۹٫

۴- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، ۱۳۸۴ .

…………………

………………

………….

 

 

 

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × یک =

0