آتشفشان

آتشفشان

(۳۳ صفحه) ورد

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۲

آتشفشان…………………………………………………………………………………………………………..۳

فوران اتشفشان……………………………………………………………………………………………….۱۷

انواع هاوايي…………………………………………………………………………………………………….۱۸

نوع استو رومبو لي……………………………………………………………………………………………۱۸

نوع وو لكانو……………………………………………………………………………………………………۱۹

نوع پله…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

نوع كو مو لو و لكان يا كپول…………………………………………………………………………….۲۰

مقدمه

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر ۳)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید

……………………..

…………………….

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0